Kuraklık haritası hazırlanıyor

Her geçen gün çok daha fazla nüfusu beslemek zorunda olan tarımın, stratejik bir sektör olduğu gerçeği, gün geçtikçe daha fazla anlaşılıyor. Türkiye’nin iklim değişikliğinden en fazla Akdeniz havzası etkilenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı zirai üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, zirai kaynakları korumak, iyileştirmek, devamlılığını sağlamak, üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştiriyor. İç ve dış pazarın talep ettiği yeni tür ve çeşitler ile modern teknolojileri sektöre kazandırılması hedefliyor. Böylece üretim, verim ve kalite artırılacak, ürün çeşitliliğine katkı sağlanacak.

 

 

HEDEF ÜRÜN KAYBINI ÖNLEMEK

Bu nedenle tarım başta olmak üzere Türkiye’yi etkileyebilecek birçok alanda kuraklık haritası hazırlanacak. Biyotik ve abiyotik streslere dayanıklı yeni çeşitlerin ıslahına, sık dikime uygun bodur ve yarı-bodur anaç ıslahına, çevreye-dost yoğun bahçecilik tekniklerinin geliştirilmesine, hasat ve hasat sonrası ürün ve kalite kayıplarının azaltılması için yeni yöntemler geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

 

ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMA OFİSLERİ

Bakanlığın araştırma enstitüleri kendi görev alanında ulusal ve uluslararası anlamda yapılacak işbirlikleri ile fon kaynakları çeşitlendirilerek uzmanlaşmış bir kurum olmak üzere güçlendirilecek. Ayrıca enstitülerle ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile çalışabilecek düzeye ulaştırılması hedeflenirken, bu amaçla tüm enstitülerde Özel Sektör Araştırma Ofisleri açılacak. İklim değişikliğinin tarım sistemleri üzerine olası etkileri ölçülüyor ve tedbir almaya yönelik öneriler geliştiriliyor. Hazırlanacak kuraklık haritası ise rekolte tahmin modeli, uyum stratejileri ve kuraklık izlenecek.

SİVİL TOPLUM İLE YOĞUN İŞBİRLİĞİ

Topraklarda karbon ve biyokütle değişimiyle ilgili model geliştiriliyor. İklim değişikliğine uyum stratejileri, tarımsal kuraklık ve ürün tahmin sistemlerinin üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Topraktaki organik karbon stoku ve biokütlenin belirlenmesi, artırıcı önlemlerin alınması için sistemleri araştırılıyor. Ar-Ge faaliyetleri için izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla STK’lar ile işbirliği yapılacak. Tarımsal sulama ve arazi ıslahı konusunda rehber yayımlanacak.

YANLIŞ SULAMA ZARAR VERİYOR

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 562 bin 950 dekar arazinin suya kavuştuğu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde vahşi sulama yönteminden vazgeçilmemesi toprağın verimini düşürüyor. Dünyanın sayılı, Türkiye’nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’ndaki topraklara 5 yıldan bu yana su veriliyor. Yürütülen yatırımlarla 562 bin 950 dekar arazinin sulandığı bölgede pamuk, mısır, buğday ve arpa en fazla ekilen ürünler arasında yer alıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, yaptığı açıklamada, yanlış sulamanın toprağın ile ürünün verim ve kalitesine büyük zarar verdiğini söyledi. Yahlizade, “Çoraklaşan topraklarımız ise verimden, kaliteden düşüyor. Bu da milli ekonomimize vurulan büyük bir darbe oluyor” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin tarımın üzerindeki etkilerini araştırıyor. Hazırlanacak kuraklık haritası ile rekolte tahmin modeli, uyum stratejileri ve kuraklık izlenecek.

Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir