Lpg tüp ve otogaz fiyatları

Mutfak tüpü beş yüz altmış ₺ (TL) oldu !

Tüp Fiyatları Son değişiklik TarihiTüp ÇeşidiFiyat (₺)
18.11.20232 kg Piknik tüpü110.0
18.11.202312 kg Ev tüpü560.0
18.11.202324 kg Ticari tüp1127.0
18.11.202345 kg Sanayi tüpü2101.0
18.11.202345 kg Propan tüpü2254.0
Tüp Fiyatları / Fiyat tarihi: 29/11/2023

NOT !: EĞER TABLO BOŞ İSE FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

LPG Gaz ÜrünüFirmaFiyat (₺)
LPG Tablo-1 Fiyat tarihi: 2023-11-26 02:00:01
LPG Gaz ÜrünüFirmaFiyat (₺)
LPG Tablo-2 Fiyat tarihi: 2023-11-26 02:00:01
LPG Gaz ÜrünüFirmaFiyat (₺)
LPG Tablo-3 Fiyat tarihi: 2023-11-26 02:00:01

LPG Nedir?

Halk arasında yaygın olarak “tüpgaz” adıyla bilinen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) ısıtma, pişirme ve aydınlatmada kullanılan yaygın bir enerji kaynağıdır. LPG renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ancak oluşabilecek bir sızıntının hemen anlaşılması için rafinerilerde özellikle kokulandırılmıştır. Ham petrolün rafinelerde arıtılmasıyla veya doğal gazdan elde edilen LPG, çelik tüplere doldurularak tüketiciye sunulur. LPG, bütan ve propan gazlarına ve bunların belirli oranlarındaki karışımlarına verilen genel isim olup Türkiye’deki ev tüplerinde kullanılan LPG %70 bütan, %30 propandan oluşmaktadır. Yüksek yoğunluğu sebebi ile havadan ağır olan LPG hidrokarbon esaslı yanıcı bir gazdır.

Özellikler

LPG tüpte hem sıvı hem gaz halinde bulunur. Tüpün bağlı olduğu cihaz kullanılmaya başlandığında, üstteki gaz halindeki LPG eksilir. Alttaki sıvı LPG dışarıdan aldığı ısı enerjisi sayesinde buharlaşarak eksilen gaz miktarını yeniden üretir. LPG basınç altında sıvılaştırılmış bir gaz olduğu ve kaynama noktası yaklaşık 0°C olduğu için oda sıcaklığında gaz fazında bulunur. Basınç altında kolay sıvılaştırılabildiğinden çelik tüplere rahatça depolanıp taşınabilmesi ve düşük sıcaklıklarda dahi kolayca buharlaşabilmesi LPG’yi diğer yakıtlara göre üstün kılan özelliklerdir.

LPG zehirli midir?

LPG zehirsiz bir gazdır. LPG’nin, içerdiği propan ve bütanın solunmasının insan vücudu üzerinde zehirleyici etkisi yoktur. LPG’nin zehirli olduğu toplum arasında yaygın olan yanlış bir inanıştır. LPG kaçağı sonucunda meydana gelen ölümler LPG’nin zehirli olmasından değil; havadan ağır olması sebebiyle ortamdaki oksijen miktarını azaltmasından kaynaklanmaktadır.

LPG donar mı?

Sahip oluğu kimyasal özellikleri sayesinde LPG’nin yaşadığımız koşullarda donması mümkün değildir. Sıvı LPG, 0°C sıcaklıkta dahi dış ortamdan ısı enerjisi transferi sayesinde kaynayarak gaz fazına geçer. Tüpün bulunduğu ortam sıcaklığı 0°C’nin altına düştüğü durumlarda dışarıdan yeterli enerjiyi alamayacağı için LPG kaynamakta zorluk çekmeye başlar, tüp çeperinden ısı transferi yapılmaya çalışırken tüpün yüzeyindeki havadaki su buharı önce çiğleşir, sonra da donar. Halk arasında bilinen şekliyle “tüpün donması” denen bu olay aslında tüpün çeperindeki suyun donmasından ibarettir. Tüp bu durumda yeterli gaz üretemeyecek, gaza ihtiyaç duyan cihazlar çalışmayacaktır. Bundan dolayı tüplerin doğru kullanım yeri, havalandırılma imkânı bulunan oda sıcaklığındaki ortamlardır

Tüp patlar mı?

Tüpün içerisindeki LPG, bağlı olan cihazın ihtiyacı olan debiyi sağlayabilmek amacıyla dış ortamdan aldığı ısı enerjisiyle kaynayarak gaz fazına geçer. Tüplerin içerisindeki gazın basıncı ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 bar arasında değişir; buna rağmen tüplerin işletme (çalışma) basıncı 17,5 bar olacak şekilde tasarlanır. Tüplerin üzerinde bulunan emniyet valfleri tüpün içerisindeki basınç 26,5 barın üzerine ulaştığı takdirde açılarak yüksek basınçlı gazı dışarıya tahliye eder ve tüpün içerisindeki basıncın daha da yükselerek tüpün patlamasını önler. Tüpler imalattan çıktıktan sonra hidrostatik mukavemet testinden geçerler. Bir tüpün patlaması için tüpün içerisindeki basıncın çok yüksek değerlere (50 bar ve üzeri) çıkması, belirli bir sürenin üzerinde yangın içerisinde kalması ve emniyet valfinin açılmaması gerekir. Basında çıkan birçok “tüp patladı” şeklindeki haberlerde asıl kastedilen patlama tüpün değil; ortama yayılan gazın bir ateş kaynağıyla birleşerek patlamasıdır. Bu sebeplerden dolayı evlerde kullanılan tüplerin mukavemet ve kaçak testlerinden geçtiğinden ve emniyet valflerinin çalışır durumda olduğundan mutlaka emin olunmalıdır.

LPG Tehlikeli midir?

Standartlara uygun üretilen LPG tüpleri ve LPG ile çalışan cihazlar yüksek emniyet katsayıları ile tasarlanmakta ve güvenlik ekipmanları ile donatılmaktadır. Bu anlamda LPG, evinizde kullanabileceğiniz diğer enerji kaynakları kadar güvenlidir.

Tüp çeşitleri

 • 12 kg’lık şişman ve uzun tüp
 •  2 kg’lık dar ve geniş çemberli piknik tüp
 •  24 kg’lık ticari tüp
 •  45 kg’lık ticari tüp
 •  45 kg’lık propan tüpü
 •  45 kg’lık LPGPRO
 •  45 kg’lık CUTPRO
 •  12 ve 24 kg’lık forklift tüpü
 •  12 ve 24 kg’lık marinegas engine
 •  2 ve 12 kg’lık marinegas cuisine
 •  12 kg’lık IZOPRO, BETOPRO

 Emniyetli Tüp Kullanımı İçin;

– Dolu LPG tüplerini abonesi olduğunuz bayiden almalısınız.

– 2 kg üzerindeki tüplerin, tüketim yerine kadar götürülmesi ve cihazlara bağlanması mutlaka yetkili bayi veya tali bayi tarafından yapılmalıdır. Her tüp değişiminde conta da değişmelidir.

– Tüpün üzerinde tüp imalatçısı firmanın markası, tüp sahibi dağıtıcı firmanın markası ve tüpün Türk standartlarına uygun olarak imal edildiğini belirten “TS 55” ve ‘TSE’ işaretini ve “TS 5306” standartlarına göre periyodik kontrolü yapılmış olması gereken tüplerde de bu kontrolün yapıldığını gösteren işaret aranmalıdır. Ayrıca tüp, garanti mühür kapakla kapatılmış olmalıdır.

– Paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, hasarlı vb. tüpler kullanılmamalıdır.

– Tüp ve donanımları (dedantör, hortum) TSE belgeli olmalıdır.

– Dedantör kesinlikle kurcalanmamalı, rahatça çalışması için kar, yağmur, toz, yağ, pas gibi dış etkenlerden korunması sağlanmalıdır.

– Tüpler ve tüp donanımları, kullanma talimatlarına uygun olarak can ve mal emniyetini tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılmalıdır.

– Tüple cihaz arasındaki hortum bağlantısı tek parça olmalı ve uzunluğu 1,5 metreyi geçmemelidir.

– Hortumun dedantöre ve yakıcı cihaza bağlantıları kelepçe ile yapılmalı, eskiyen, çatlayan, yumuşayan veya sertleşen hortumlar ile imalat tarihinden itibaren 3 yıl kullanılan hortumlar yenisi ile değiştirilmelidir.

– Ocağın altında veya yakınında, kolayca yanabilen ve tutuşabilen kağıt, naylon, plastik, tül örtü, perde vb. maddeler bulundurulmamalıdır.

– Tüp, LPG yakan cihazların seviyesinden daha aşağıda ve dik konumda kullanılmalıdır.

– Tüp doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalmamalı, kalorifer radyatörlerinden en az 2 m. ve soba gibi ısıtıcılardan en az 4 m. uzağa konulmalıdır.

– LPG yakan cihazlar az havalanan küçük hacimli bir yerde bulunuyorsa burası sık sık havalandırılmalıdır.

– Tüpler zemin altı bodrum katlarında kullanılmamalıdır. Kullanılan veya yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda, dolap kapağının altında havalandırma delikleri açılmalıdır. Yedek tüp, kullanılan tüpün yanına konulmamalıdır. Her ailede en fazla bir adet yedek tüp olmalıdır.

– LPG yakan cihazlara yeni tüp bağlamadan önce yakınında yanmakta olan başka bir cisim varsa söndürülmelidir.

– Cihaza yeni tüp bağlantısı yapıldıktan sonra; bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığı sabun köpüğü ile kontrol edilmelidir. Kontrol; açık ateşle (kibrit, çakmak gibi) kesinlikle yapılmamalıdır.

– Kaçak varsa volanlı vanalı tiplerde vana kapatılıp; geçme kilitlemeli tiplerde dedantörün mandalı kapatılıp, dedantör çıkartılıp yetkili bayiye haber verilmelidir.

– Yanan piknik tüpü üzerine çapı 20 cm’den büyük kazan, tencere vb. kaplar konulmamalıdır.

– Aşırı hava akımı ve yemek taşmaları cihaz alevini söndürerek gaz birikmesine sebep olur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında önce cihaz vanası kapatılmalı, sonra pencere, kapı vb. yerler açılarak odanın havalandırılması ve biriken gazların dışarıya çıkması sağlanmalıdır. Bunlar yapılmadan cihaz, kesinlikle kullanılmamalıdır.

– LPG tüpleri ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyumak için kullanılan yerlerden yatmadan önce çıkarılmalıdır. Borusuz soba, kamping lamba ve sobalar yanar halde bırakılıp uyunmamalıdır.

Herhangi bir LPG kaçağı tespit edildiğinde veya ortamda lpg kokusu hissedildiğinde alınması gereken önlemler,

– Dolu LPG tüplerini abonesi olduğunuz bayiden almalısınız.

– Kapı ve pencereler açılarak havalandırma yapılmalıdır.

– Volanlı tüplerde tüpün vanası, geçme kilitlemeli tüplerde dedantörün (regülatörün) mandalı kapatılmalıdır.
– Basınç düzenleyici dedantör derhal tüpten ayrılmalı ve tüp açık havaya çıkartılmalıdır.

– Kıvılcım çıkartabilecek hareketten kaçınılmalıdır (kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik anahtarı açılıp kapatılmamalı, buzdolabı kapağı açılmamalı),cep telefonu kullanılmamalı).

– Zemin, çukur ve kuytu yerler süpürge ile süpürülmeli, havadan ağır olduğu için yere çöken LPG’nin açık havaya atılması sağlanmalıdır.

– Yetkili bayi çağırılmalıdır.

– LPG, uzun süre teneffüs edilmesi halinde ağızda ve boğazda yanma, öksürme, mide bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi, kusma, fenalık hissi, yüz kızarması, göz yaşı ve burun akmasına sebep olacağından LPG teneffüsünden kaçınılmalıdır.

– LPG yakan cihazlar kullanım kılavuzlarına uygun şekilde monte edilmeli ve kullanılmalıdır. LPG yakan cihazlar havadaki oksijeni kullanır. Dolayısıyla cihazlar kullanılırken mekanda yeterli taze hava değişimi sağlanmalıdır. Aksi halde ortamdaki oksijen azalacağından havasızlıktan dolayı boğularak ölüme sebebiyet verebilir. Yukarıdaki belirtilerle karşılaştığınızda o şahıs dışarıya çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa o mekan havalandırılıp, şahsa suni teneffüs yapılıp doktora başvurulmalıdır.

– LPG, cilde temas ettirilmemelidir. Soğuk yanma nedeniyle ciddi deri yanıkları olabilir. Bu durumda hemen doktora başvurulmalıdır.

Paylaş :