7 Bin’lik İnekten 65 Kuruşluk Süt Nasıl Çıkar?

İnternetten birkaç senenin hayvancılık haberlerine baktığımızda ne
denmiş ne yapılmış çok güzel anlıyoruz.
2008 yılında süt fiyatları uzun süre 50 kuruşlarda kalınca
hayvancılık iflas etti.
2009 yılında damızlık sıkıntısı baş gösterdi. Süt ve et
üretimi azaldı.
Hükümet 2009 yılının sonuna doğru çözüm olarak süt tozu
ithalatını yasakladı. Süt tozunun yurt içinde üretimi için büyük
başlara teşvik verildi. Süt tozu buzağı maması vs. olarak girmeye
devam etti.
2009 yılı sonunda azalan üretim ve yükselen talep ile süt fiyatları
ilk defa olması gereken seviyeye yani 85 kuruşlara geldi.
Ancak 85 kuruş süt fiyatı daha 2010 yılının ocak ayı bitmemişken
düşürülmeye başlandı. Hesapta süt ihaleleri 3 aylık yapılır ve
fiyatlar 3 ay geçerliydi. 85 kuruş olan süt fiyatı şubat ayından
itibaren tek taraflı olarak düşürüldü. 72 kuruşta sabitlenen süt
fiyatı ile 2011 yılına kadar gelindi. 4 defa ihale yapıldı fiyat
değişmedi.
Bu sırada yem fiyatları, mazot fiyatları, gıda, ilaç, su; üreticinin
girdisi olan ne varsa aldı başını gitti. Ama süt fiyatı 72 kuruşta
kaldı. O da örgütlü bölgelerde.
Azalan üretim ile yükselen et fiyatları hükümeti harekete geçirdi ve
ithalatın önü sonuna kadar açıldı. Ziraat bankası ile 7 yıl vadeli
sıfır faizli krediler verildi. Her ne kadar üreticiler bu kredileri
alamasalar da krediyi alıp yatırım yapanlar 7 bin tl den inek, 1500 tl
den buzağı aldılar.
İthalatın etkisi ve yeni yatırımların üretime başlamasıyla et
fiyatları düşürüldü. Sıra süt fiyatlarına gelmişti.
Ocak ayı başında yapılan son süt ihalesinde seçimin etkisiyle
fiyatlar indirilmedi. Ancak daha ihale yapılalı 1 ay olmadı ki ege den
trakya dan ve iç anadolu dan fiyatlar düşürülmeye başlandı.
Şimdi ise sıra en örgütlü bölge olan balıkesir ve çanakkale ye
geldi. Bu gölgelerde süt fiyatlarından henüz bir değişiklik yok ancak
sanayicilerden baskı olduğu haberleri geliyor.
Ayrıca bugün süt tozu ile ilgili tesadüfen bir sohbet oldu.
süttozu satışı yapan bir firma ile görüşmemiz oldu. Konu aslında
başka ürünlerle ilgiliydi ancak süttozu satışınıda yaptıklarını
anlatınca sohbeti oraya çektik. Aldığımız bilgiler şunlar;
-Piyasada yoğun süttozu hareketi olduğundan,
-Büyük bir süt markasının Bernetto markasıyla başka bir firmaya
fason süttozu ürettiğini,
-Yurtdışından amerikan süttozunun çok yüksek miktarlarla ithal
edildiğini,
-İthal edilen süttozunun 1 kg fiyatının 5.5 tl civarında olduğunu ve
ihraç amaçlı değil, direk yurtiçinde ki süt ürünü
imalatçılarına pazarlandığını,
-Yurtiçinde üretilen süttozunun kdv dahil 6 tl fiyatlara
satıldığını
-Yutiçinde üretilen yada ithal edilen süttozunun ihraç amaçlı
satılmadığını, yurtiçinde yoğun bir talep ile tüketildiğini,
-Tarım bakanlığının ihraç amaçlı süttozu takibini kesinlikle
yapamadığını ve yapamayacağını bizzat bu süttozu satıcılarından
duyduk.
Bu şartlarda her zaman ki gerçek önümüzdedir. Türkiye’de süt
üreticisi kendi tesislerini kurmadığı sürece sorunlar
çözülmeyecektir. Köy-koop ve Süt üreticileri birliği kendi süt
ürünü tesislerini kurmalı ve üreticinin sütü işlenmelidir.
Bağımsız Süt Platformu
www.sutplatformu.com

İnternetten birkaç senenin hayvancılık haberlerine baktığımızda nedenmiş ne yapılmış çok güzel anlıyoruz.
2008 yılında süt fiyatları uzun süre 50 kuruşlarda kalıncahayvancılık iflas etti.2009 yılında damızlık sıkıntısı baş gösterdi. Süt ve etüretimi azaldı.
Hükümet 2009 yılının sonuna doğru çözüm olarak süt tozuithalatını yasakladı. Süt tozunun yurt içinde üretimi için büyükbaşlara teşvik verildi. Süt tozu buzağı maması vs. olarak girmeyedevam etti.
2009 yılı sonunda azalan üretim ve yükselen talep ile süt fiyatlarıilk defa olması gereken seviyeye yani 85 kuruşlara geldi.
Ancak 85 kuruş süt fiyatı daha 2010 yılının ocak ayı bitmemişkendüşürülmeye başlandı. Hesapta süt ihaleleri 3 aylık yapılır vefiyatlar 3 ay geçerliydi. 85 kuruş olan süt fiyatı şubat ayındanitibaren tek taraflı olarak düşürüldü. 72 kuruşta sabitlenen sütfiyatı ile 2011 yılına kadar gelindi. 4 defa ihale yapıldı fiyatdeğişmedi.
Bu sırada yem fiyatları, mazot fiyatları, gıda, ilaç, su; üreticiningirdisi olan ne varsa aldı başını gitti. Ama süt fiyatı 72 kuruştakaldı. O da örgütlü bölgelerde.
Azalan üretim ile yükselen et fiyatları hükümeti harekete geçirdi veithalatın önü sonuna kadar açıldı. Ziraat bankası ile 7 yıl vadelisıfır faizli krediler verildi. Her ne kadar üreticiler bu kredilerialamasalar da krediyi alıp yatırım yapanlar 7 bin tl den inek, 1500 tlden buzağı aldılar.
İthalatın etkisi ve yeni yatırımların üretime başlamasıyla etfiyatları düşürüldü. Sıra süt fiyatlarına gelmişti.
Ocak ayı başında yapılan son süt ihalesinde seçimin etkisiylefiyatlar indirilmedi. Ancak daha ihale yapılalı 1 ay olmadı ki ege dentrakya dan ve iç anadolu dan fiyatlar düşürülmeye başlandı.
Şimdi ise sıra en örgütlü bölge olan balıkesir ve çanakkale yegeldi. Bu gölgelerde süt fiyatlarından henüz bir değişiklik yok ancaksanayicilerden baskı olduğu haberleri geliyor.
Ayrıca bugün süt tozu ile ilgili tesadüfen bir sohbet oldu.
süttozu satışı yapan bir firma ile görüşmemiz oldu. Konu aslındabaşka ürünlerle ilgiliydi ancak süttozu satışınıda yaptıklarınıanlatınca sohbeti oraya çektik. Aldığımız bilgiler şunlar;
-Piyasada yoğun süttozu hareketi olduğundan,
-Büyük bir süt markasının Bernetto markasıyla başka bir firmayafason süt tozu ürettiğini,
-Yurtdışından amerikan süttozunun çok yüksek miktarlarla ithaledildiğini,
-İthal edilen süttozunun 1 kg fiyatının 5.5 tl civarında olduğunu veihraç amaçlı değil, direk yurtiçinde ki süt ürünüimalatçılarına pazarlandığını,
-Yurtiçinde üretilen süttozunun kdv dahil 6 tl fiyatlar asatıldığını
-Yutiçinde üretilen yada ithal edilen süttozunun ihraç amaçlısatılmadığını, yurtiçinde yoğun bir talep ile tüketildiğini,
-Tarım bakanlığının ihraç amaçlı süttozu takibini kesinlikleyapamadığını ve yapamayacağını bizzat bu süttozu satıcılarındanduyduk.
Bu şartlarda her zaman ki gerçek önümüzdedir. Türkiye’de sütüreticisi kendi tesislerini kurmadığı sürece sorunlarçözülmeyecektir. Köy-koop ve Süt üreticileri birliği kendi sütürünü tesislerini kurmalı ve üreticinin sütü işlenmelidir.
Bağımsız Süt Platformu

Tercih yerliden yana

Kurban Bayramı ve et ithalatının ardından etteki fiyat artışı durmuş oldu. Kasaplar, ithal ete rağbet gösterilmediğini, fiyatının yüksek olmasına rağmen ilginin yerliden yana olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana sürekli yükselme eğiliminde olan ve fiyatı neredeyse iki misli artan et, Kurban Bayramı ve et ithalatının ardından düşme eğilimine girdi. İthal et, yerli olana göre 3-5 TL daha ucuz olmasına rağmen tercih edilmezken, bunda vatandaşın ithal etin İslami kurallara göre kesilip kesilmediği konusunda şüphelerinin bitmemesinin etkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Kurban Bayramı’nın ardından ete duyulan talebin azalması da fiyatların gerilemesinde etkili oldu. Okumaya devam et “Tercih yerliden yana”

Kurban fiyatları yakında düşecek

Komşu bir ülkeden yapılan 35 bin küçükbaş hayvan ithalatının kurbanlık fiyatlarını 5 TL düşürmesi bekleniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye yaklaşık 35 bin küçükbaş ithal edilirken, şimdiye kadar yapılan büyükbaş hayvan ithalatının en az 2 katının bayrama kadar gerçekleştirileceği bildirildi.

Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, “İkinci sevkiyat ile etler 5 TL ucuzlar” dedi. Okumaya devam et “Kurban fiyatları yakında düşecek”

3 kilo etle çeyrek altın alınır

Türkiye Kamu-Sen ARGE, Türkiye’de ortalama 753 euro maaş alan bir öğretmenin maaşı ile ancak 58 kg kırmızı et alabildiğini ve Türkiye’deki bir mühendisin, dünyadaki meslektaşlarına oranla 5 ile 10 kat daha az kırmızı et alabilme gücüne sahip olduğunu belirtti.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, “Dünyada ve Türkiye’de Kırmızı Et ve Memurlar” raporu hazırladı. Çalışma, dünyanın değişik coğrafi bölgelerinden seçilen ülkelerdeki ortalama kırmızı et fiyatlarını, kamu görevlilerinin maaşlarını ve maaşları ile alabilecekleri et miktarını belirlerken, ülkelere göre ortalama kırmızı et tüketimini de içeriyor. Okumaya devam et “3 kilo etle çeyrek altın alınır”