Yüksek enflasyonun sorumlusu belli oldu: “et fiyatları”

Yüksek enflasyonun sorumlusu belli oldu: Et fiyatları. Mart ayı itibariyle TÜFE yıllık enflasyonunun önemli bir bölümünün, yıllık gıda enflasyonunun ise yarısından fazlasının et grubu fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artıştan kaynaklandığını vurgulayan Merkez Bankası, Türkiye’nin gıda fiyatlarındaki artış oranının gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının oldukça üzerinde olduğu tespitinde bulundu.

Merkez Bankası, et fiyatlarının diğer ülkeler ortalaması kadar arttığı varsayımı altında Mart ayında yüzde 11.2 olan gıda grubu yıllık enflasyonunun yüzde 5.26´ya, yüzde 9.6 olan TÜFE yıllık enflasyonun ise yüzde 7.87´ye gerileyeceğine dikkat çekti. 

Merkez Bankası son dönemde Türkiye’de enflasyonun diğer ülkelere kıyasla daha hızlı artmasında “et fiyatlarının” rolü olduğunu açıkladı. Bir yıllık dönemde Türkiye’de gıda enflasyonunun yüksek seyretmesinde et fiyatlarının belirleyici olduğunun gözlendiğine dikkat çeken Merkez Bankası, Mart ayı itibariyle yüzde 9.56 olan TÜFE yıllık enflasyonunda et fiyatlarının payının 1.7 puan olduğunun altını çizdi. Yüzde 11.2 olarak gerçekleşen yıllık gıda enflasyonunda ise son bir yılda yüzde 35 artan yüksek et fiyatlarının katkısının 5.94 puan olduğuna işaret etti.
Merkez Bankası 2010 yılının ikinci Enflasyon Raporu’nda “Gıda Fiyatlarındaki Artışlarda Et Fiyatlarının Rolü” başlıklı özel bir bölüme yer verdi. Merkez Bankası Raporu´nda, ülkeler arası kıyaslama yoluyla gıda fiyat gelişmelerini inceleyip, Türkiye’ye özgü çıkarımlar yaptı. Türkiye’de son dönemde yurtiçi canlı hayvan arzındaki azalmaya bağlı olarak et grubu fiyatlarında yüksek oranlı artışların yaşandığını dile getiren Merkez Bankası, Türkiye’nin gıda enflasyonunun diğer ülkelerden ayrışmasının temel nedeni olabileceğini düşündürdüğüne dikkat çekti. Mart itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde gıda enflasyonunun gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek seyrettiği, Türkiye’nin gıda fiyatlarındaki artış oranının ise gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının da oldukça üzerinde olduğu tespitinde bulunan Merkez Bankası, son bir yıllık dönemde Türkiye’de gıda enflasyonunun yüksek seyretmesinde et fiyatlarının belirleyici olduğunu kaydetti. Merkez Bankası, Mart ayı itibariyle TÜFE yıllık enflasyonunun önemli bir bölümünün, yıllık gıda enflasyonunun ise yarısından fazlasının et grubu fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artış eğiliminden kaynaklandığını vurguladı.
-ET FİYATLARI YÜZDE 35, DİĞER GIDA ÜRÜNLERİ YÜZDE 6.4 ARTTI-
Merkez Bankası, Mart ayı itibariyle TÜFE içinde yer alan et ürünleri fiyatlarının yıllık artış oranının yüzde 35’e ulaşırken, et haricindeki gıda kalemlerinin yıllık enflasyonu yüzde 6.4 düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. Et fiyatlarındaki artışın yıllık enflasyona katkısının yaklaşık 1.7 puana ulaştığını kaydeden Merkez Bankası, ülkeler bazında incelendiğinde, et fiyatlarındaki artışların büyük ölçüde Türkiye’ye özgü olduğunu dile getirdi. Türkiye haricindeki ülkelerin et fiyatlarının yıllık artış oranı ortalamasının 2010 yılı ilk çeyreği itibarıyla sıfıra yakın seyrettiği, dolayısıyla söz konusu grup fiyat değişimlerinin tüketici enflasyonuna yaptığı katkının oldukça sınırlı ya da azaltıcı yönde olduğunun görüldüğünü aktardı.
-OLUMSUZ ETKİ DIŞLANDIĞINDA GIDA ENFLASYONU YÜZDE 5.26´YA DÜŞÜYOR-
Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda, et grubu fiyatlarının Türkiye’de gıda fiyatları ve dolayısıyla TÜFE enflasyonu üzerindeki etkisini daha net bir şekilde ortaya koymak için Türkiye’de et grubu fiyatlarının yıllık bazda diğer ülkeler ortalaması kadar arttığı varsayımı altında gıda grubu ve TÜFE enflasyonunun alacağı değerleri hesapladı. Bu çerçevede Mart ayı itibarıyla yüzde 11.2 olan gıda grubu yıllık enflasyonunun yüzde 5.26’ya, yüzde 9.56 olan TÜFE yıllık enflasyonu ise yüzde 7.87’ye gerilediğine dikkat çeken Merkez Bankası şu tespitlerde bulundu: “Diğer bir ifadeyle et grubu fiyatlarının olumsuz etkisi dışlandığında Türkiye’de gıda fiyatlarının yıllık artış oranının gelişmekte olan ülkelerden belirgin olarak ayrışmadığı görülüyor.”
-YAPISAL ÖNLEMLER GIDA ENFLASYONUNU DÜŞÜRÜR-
Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda güncellenen enflasyon tahminlerinin 2010 yılı sonunda gıda fiyatlarının yüzde 9 olarak gerçekleşeceği varsayımına dayandığını vurgulayarak, bununla birlikte, önümüzdeki dönemde et fiyatlarına ilişkin dinamikleri etkileyebilecek yapısal önlemlerin gündeme gelmesi durumunda, gıda enflasyonunun söz konusu varsayımlara kıyasla daha düşük bir oranda gerçekleşeceğinin not edilmesini istedi. Merkez Bankası Enflasyon Raporu´nda 2010 yılı enflasyon tahminini 1.5 puan artırarak 8.4’e çekmişti. Enflasyon tahmininin yukarı doğru güncellenmesinin sebeplerini gıda ve petrol fiyatlarındaki artışlar, büyüme verilerinin güncellenmesi ve iç talebin beklenenin üzerinde artması ile vergi artışlarının yansımaları olarak sıralamıştı

Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir