Günü kurtarmaktan vaz geçelim

ARZ TALEP DENGESİ BU ÜLKE İÇİNDE SAĞLANMALIDIR

Ekonominin her zaman geçerli bir kuralı vardır.Arz talep dengesi.Bir malın arzı fazla talep az ise fiyatı düşer tam tersi olursa çıkar.Türkiyede et fiyatlarında yaşanan budur.Arz talebi karşılamıyor.

Hayvancılık zahmetli iştir.Kazancı da öyle kısa sürede olmuyor.Yıllar boyunca zarar eden bu sektör kan kaybede kaybede bu noktaya geldi.

Şimdi artık şapkayı önümüze koyup karar verme zamanı geldi. Ya günü kurtarmak için ithalatın ipine sarılacağız.ve sektördeki yarayı derinleştirip kanamayı artıracağız. Ya da suyun doğal yatağında akmasını sağlayıp kendi dengesini bulmasını sağlayacağız.Bu sektör üreticisine para kazandırdıça üretim bollaşacak ve doğal dengesini bulacaktır.Arz talep dengesini ithalat politikalarıyla sağlamaya çalışırsak kısa vadede belki çözüm bulmuş gibi oluruz. Ama uzun vadede tıpkı petrolde olduğu gibi dışa bağımlı bir ülke haline geliriz.Petrol ürünlerini de ucuza tükettiğimiz söylenemez.
Birde cari açık 50 milyar dolara doğru koşarken dövizlerimizi milli üretim sektörümüzü baltalamak için kullanmak ne kadar akılcıdır onu da düşünmek lazım.

Mehmet Öztürk