EBK 50.000 TON KASAPLIK CANLI SIĞIR İTHALATI

CANLI KASAPLIK SIĞIR İTHALATI TEKNĐK SARTNAMESİ
1- CANLI KASAPLIK SIĞIR İHTALATI YAPILACAK ÜLKELER :
2- ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya ( Parana bölgesi hariç),
Uruguay, Arjantin ( Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Sili, Yeni Zelanda, Avustralya,
Đzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan
3- HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER :
· Đthal edilecek canlı kasaplık sığırlar, Angus, Hereford, Simmental, Charolais,
Limousin ve Brown swiss ırkı olacaktır.
· Yasları 12 ay ile 24 ay arasında olacaktır.
· Cinsiyeti erkek, Canlı ağırlığı asgari 400 kg, azami 750 kg olacaktır.
· Hayvanlar kendi ırk özelliklerini tasıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz,
kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.
· Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul
edilmeyecektir.
· Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan (kulak küpesi veya microchip)
bulunacaktır.
4- İSTENĐLECEK BELGELER :
· 22.09.2009 tarih ve 24178 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
2000/32 sayılı “ Damızlık harici canlı hayvanlar ile Hayvan maddelerinin ithalatında
kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak belgeler” hakkındaki tebliğ, 2004/8 sayılı
“Damızlık Harici Canlı Hayvanlar Đle Hayvan Maddelerinin Đthalatında
Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Đçin Aranacak Belgeler Hakkındaki Tebliğde
Değisiklik Yapılması Hakkındaki Tebliğ”, 96/4 sayılı ”Kasaplık ve Besilik
Sığırlar Đle Koyun Ve Keçi Đthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi Đçin Aranacak
Sartlarla Đlgili Tebliğ” ile “Tarım Ve Köyisleri Bakanlığının Denetimine Tabi
Ürünlerin Đthalatına Dair Dıs Ticarette Standardizasyon Tebliğ” (Tebliğ No
2010/5) gereğince istenen belgeler.
· Ülkeye giris, birden fazla gümrükten yapılacaksa her gümrük islemi için ayrı kontrol
belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle istenilen belge sayısı girisi
yapılacak gümrük sayısı göz önünde bulundurularak tanzim edilecektir.
· TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Kasaplık Canlı Hayvanların ithali
için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi
tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından
imzalanacaktır.
· Đthal edilecek kasaplık canlı sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu
gösterir analiz raporu.

Tüm Detaylar

Teknik şartname, idari şartnam, sözleşme tasarısı ve standart formlar için aşağıdaki linklere tıklayınız.

TÜRKÇE
ENGLISH
Paylaş :

“EBK 50.000 TON KASAPLIK CANLI SIĞIR İTHALATI” hakkında 1 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir