EBK Alım fiyatları 24.04.2011

ÜRÜNLERİMİZİN ALIM FİYATLARI
24.04.2011

KESİM HAYVAN TÜRÜ YÜRÜRLÜK TARİHİ KALİTE ÖDEME KARKAS VERİMLİLİĞİ BiRiM ALIM FİYATI ŞARTA TABİ ALIM FİYATI
YAĞSIZ SIĞIR 30.03.2011 I %10 Peşin, 30 gün sonra % 57,00 TL/ET KG 12,50 6,25
25.10.2010 II %10 Peşin, 30 gün sonra % 51-47 TL/ET KG 11,00 5,50
III %10 Peşin, 30 gün sonra % 51-47 TL/ET KG 11,00 5,50
KOYUN 04.11.2010 I %10 Peşin, 45 gün sonra TL/ET KG 12,50
II %10 Peşin, 45 gün sonra TL/ET KG 11,50
CANLI TAVUK 04.04.2011 I %25 Peşin, 30 gün sonra TL/CANLI KG 2,50
II %25 Peşin, 30 gün sonra TL/CANLI KG 2,13
III %25 Peşin, 30 gün sonra TL/CANLI KG 1,75

AÇIKLAMA :
I.KALİTE   : % 52 (dahil) ve üstünde besi kondisyonu gösteren, 1-4 (dahil) yaş arasındaki erkek sığır etleridir.
II.KALİTE  : % 47 (dahil) – % 51 (dahil) arasında karkas verimliliğine sahip, 1-4 (dahil) yaş arasındaki erkek  sığır etleridir.
III.KALİTE : % 47 (dahil) ve üstünde karkas verimliliğine sahip, 5 yaşından gün almış tüm erkek sığır etleri ile her yaştaki dişi sığır etleridir.
KARKAS VERİMLİLİĞİ : Böbrek ve böbrek yağları, pelvis boşluğu yağları ile salkım ve fıtık yağlarının çıkarılmasından sonra tartımı yapılan sıcak et kilosunun, daha önce fire düşülerek tespit edilmiş olan canlı kiloya bölünmesi ile bulunacak değerdir.
VERİMLİLİK PİRİMİ : Bu pirim, sadece %52 ve %57 randımana sahip I.kalite etler için uygulanmakta olup, bu değer, her bir randıman için %0,5 oranındadır.
ŞARTA TABİ ALIM FİYATI : Brusellosis ve Tüberküloz gibi hastalıklara yakalanmış, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu çerçevesinde mecburi kesime tabi tutulması gereken hayvan etlerine ait alım fiyatıdır.

Paylaş :

“EBK Alım fiyatları 24.04.2011” hakkında 17 yorum

 1. sayın sorumluların umrunda değilki besici zarar ediyor gelselerde onlar yapsalarda ucuza bizet yesek.ne zorluklarla yetişiyor bir hayvan çoban arıyor tosun zencir kırdı gaz yaptı yerden kalkamıyor daha neler neler oluyor hepsi ayrı bir dert bunun üzerine birde zararına kestirisek öyle güzel oluyorki tadından yenmiyor.vatandaş bıktı artık yeter artık.bu işin gidişatı hayra alamet değil ama genede hayırlısı diyelim.yazıklar olsun bunu bu hale getirenlere hai nerde bu medya ortalığı ayağa kaldırıyordu et yüksedi diye şimdi nerdeler birilerinin yandaşlığını yapmasınlar.

 2. sımdı meday yandaslıgını yaparmı dogan gurubu ıtal etten dunyayı vurdu arkadas bu bır akp yandası holdınglerde kazanacagını kazandı nasılsa onumuzdekı secımlerdede hanı cok adeletlı muslumanlar ya tayıb ve arkadasları bılıyolar yıne kazanacaklarını yukunu tutan tutuu besıcı olmuys zarar etmıs yarın kımse kredısını odeyeneıyecek umurlarındamı tarım bakanı cıkıyor hala utanmadan su kadar desdek verdık dıyor

 3. yetkililer her ahirda 50 bin tl zarar var biraz elinizi vicdaniniza koyun bu kadardami insanlikdan çikdiniz bizde bu memlekedin vatandaşi değilmiyiz geceleri bile rahat yadamiyoruz.aile düzenimiz alt üst oldu çekdiğim kiredi nasil vereyim.karda istemiyoruz sadece maliyetini kurtarsin yeter.bir yillik emeğimiz boşa gidsin.allaha inaniyorsaniz bu zülmu kaldirin.bu kadar insanin emeği çaliniyor vatandaş ete kiloda 2 tl fazla bir şey olmaz ama üretiçiler her dana başinda bin tl zararda olsa üretim daha olmaz gelecek sene vatandaş mecburen kiloda 5 tl daha fazla verir kim karli…………..

 4. besi sığırı destegı almak için gereken bilgiler
  a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;
  1) Yurt içinden temin edilerek besi süresini müracaatçının işletmesinde tamamlamış Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil), Bakanlıktan çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren üreticilere; Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.
  b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
  1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile 1/1/2011 ile 31/7/2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
  2) Kırmızı et üretici birliklerine yapılan müracaatlar 31/8/2011 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.
  c) Birliklerden istenecek belgeler;
  1) Kırmızı et üretici birliğince düzenlenmiş dilekçe ve ekinde üye listesi,
  2) Kırmızı et üretici birliğince düzenlenen Besi Sığırı Destekleme İcmaline Esas Tablo,
  3) Merkez birliğine üye olduğuna dair belge.
  ç) Üreticiden istenen belgeler;
  1) Birlik olmayan yerlerde dilekçe,
  2) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu,
  3) Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu ve İşletme Tescil Belgesi,
  4) Veteriner Sağlık Raporu,
  5) İl veya ilçe müdürlüklerince kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünü gösteren belge,
  6) Kesim cetveli.
  d) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;
  1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, fatura ve/veya müstahsil makbuzu destekleme için esas alınır, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Fatura ve /veya müstahsil makbuzu ekinde, mezbaha veya kombina tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, veya kombina yetkilisinin imzası ve kaşesi, hayvan kulak no’su, karkas ağırlığı (kg olarak), etin kg fiyatı, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve kesilen hayvan sayısı (baş olarak) bulunmalıdır.
  2) Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne, mezbaha veya kombinaların ruhsat tarih ve numaraları, kapasiteleri, adresleri ile ilgili bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.
  3) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşü ile üye birliklere sisteme veri giriş yetkisi vermeye yetkilidir. Bakanlıktan veri girişi yetkisi alan birlikler sistem üzerinden yayınlanır.
  e) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
  1) Veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları bu birliklerce aylar bazında hazırlanır.
  2) Veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.
  3) Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne veri girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.
  4) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde üyesinin bulunması halinde bu üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.
  f) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;
  1) Üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzu ile sığır cinsi hayvanlara ait pasaportunu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır,
  2) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmelidir,
  3) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu bilgileri, Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne doğru girilmelidir,
  4) Hayvan sayısı ve karkas miktarını uyumlu olmalıdır,
  5) Karkas ağırlığı en az 190 kg olmalıdır,
  6) Kesilen hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümü yapılmalıdır,
  7) Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır,
  8) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzu yazı ile icmali hazırlayan örgüte iade edilir ve örgütçe beş yıl süre ile saklanır.
  g) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
  1) Aylar bazında veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.
  2) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.
  3) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.
  4) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
  5) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il ve ilçe sistem sorumlularınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.
  ğ) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;
  1) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.
  2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.
  3) TÜGEM, gelen icmal-3 listeleri ile sistem’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.
  4) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine gönderilir.
  h) Diğer hususlar;
  1) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi TÜGEM’ce belirlenir.
  2) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurmak üzere gerekli tedbirleri alır.
  3) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve diğer eklerin örnekleri Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi üzerinden yayınlanır.
  4) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, besi sığırı desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.
  5) Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’nde görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.
  6) Besi sığırı desteklemesi ve sistem ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların esasları TÜGEM tarafından belirlenir

 5. bu ne biçim iştir verme daha ii zaten besicilerin yüzde 90 nıyaptıramaz bu kadar maddeyi şe…….. lerşimdiye kadar verdim oyumu bundan sonra alırlar 3ün 1ini vermecen mulafet olacan bunlara insan soyları

 6. Hasan kardesim cok güzel yazmissin(eline saglik)bizi bilgilendirdin!Ya bunlarin istediklerini yerine getirmek icin Üniversite bitirmek gerekiyor,biz hayvanmi bakacagiz,yoksa bütün gün kagit isleriylemi ugrasacagiz?maksat belli,aslinda bu 300kurusuda vermeye niyetleri yok,insana eziyet edip,sorun cikarip biktirmakki kimse 300kurusu alamazsin,sonrada biz verdik kimse almadi desinler!bu mehdi eker gitmeden bize rahat uyku yok,adam kendi diyor etin kilosu 16lira olursa besicilik yapilabilir diye,ama suan resmi fiytalar 13,5-14 lira!bu fiyatada kimse kezmiyor,cünkü piyasa ithal et dolu!yaktiniz bizi!secimden sonra fiyatlar 10-11liraya düsecek bak bunu buraya yaziyorum!göreceksiniz!hepinize saygilarimla

 7. Hasan kardesim cok güzel yazmissin(eline saglik)bizi bilgilendirdin!Ya bunlarin istediklerini yerine getirmek icin Üniversite bitirmek gerekiyor,biz hayvanmi bakacagiz,yoksa bütün gün kagit isleriylemi ugrasacagiz?maksat belli,aslinda bu 300kurusuda vermeye niyetleri yok,insana eziyet edip,sorun cikarip biktirmakki kimse 300kurusu alamazsin,sonrada biz verdik kimse almadi desinler!bu mehdi eker gitmeden bize rahat uyku yok,adam kendi diyor etin kilosu 16lira olursa besicilik yapilabilir diye,ama suan resmi fiytalar 13,5-14 lira!bu fiyatada kimse kezmiyor,cünkü piyasa ithal et dolu!yaktiniz bizi!secimden sonra fiyatlar 10-11liraya düsecek bak bunu buraya yaziyorum!göreceksiniz!hepinize saygilarimla allaha emanet olun

 8. bakan bey ne yapacağini bilmiyor bir kararname çikdiği zaman en az bir yil olmasi lazim 300 tl yem desdeği vereceklerine kiloya versinler 1 lira ama akil nerde bu insanlar bizi yönediyorlarya sonumuz ne olacak allah bize yardimçi olsun toplum geri kalmişken bizde onlarin yaninda yaniyoruz ne ariyoruz sayin bakan adelet adelet maliyetimiz 16 tl inaniyorsan adeledi sağlarsin ???

 9. ben bu siteye anlayamadım kesimi 13.5 tl gösteriyor bunlar kimleri kandırıyor.bi de site kurmuşlar et fiyat larını takip etmek için yanlış yalan bilgi bilgi değildir.kimseyi kandırmasınlar nerdeymiş bu fiyatlar.

 10. arkadaşlar nedemişler elden gelen öğün olmaz gelsede vaktinde bulunmaz dedikleri işte bu yok askıya çıkartacaklar yok icmal yayınlayacaklar falandı filandı

 11. binlerce besici 300 tl desdekden yararlanmayacak bide çikip diyecekler yem desdeği verdik. kimi kandiriyorlar bu milletin çoğu uyandi artik.iki yüzlu politikalari birakin desdek verecekseniz adam akilli desdek verin.7 8 ayda dana nasil kilo alsin.bu desdeği alanlar gene ucuza yem alanlardir.kiredi verdiği zaman saden yem fiyatlari pahali oldu.ve besi danasi bu mantiksiz işleri birakin.devlet kendi eliyle besiciye angus verdi düşunun onlarda zararda böyle olurmu.kim bu işi yapar artik dana başi bin tl zarardayiz.insanlari resmen zarara sokuyor devlet vatandaşin evi yada işyerlerini elinde alacak.böyle devlet yönetilirmi teşfik et sonra batir.hükumet uyuma ayağini biraz yere en az 5 milyon insan bu işde ekmek kazaniyor.siz beş milyon insanin ekmeğiyle oynayamazsiniz.günaydir yazikdir emekdir besiciler olarak karda istemiyoruz sadece maliyeti çiksin yeter sizde biraz elinizi vicdaniniza koyun burda ne güzel yaziyoruz sokaklara çikipda bir yerlere zarar versek daha iyimi okadar emek veriyoruz bunuda bize fazla görmeyin

 12. ULAN ALLAHSIZLAR 300 TL PARA VERİCİKSİNİZ ŞU VATANDAŞIN ÇEKİCEĞİ CEREMEYE BAKIN Bİ BIRAKIN VERMEYIN LAN ALIN YANDAŞLARINIZLA YİYİN O PARALARI insanları bukadar zora sokmanın anlamı ne ya yazıklar olsun size be insan bu kadar enayi yerine konulabılır ancak ARKADAŞLAR 12 HAZİRANDADA BUNLARDAN HESAP SORMASSANIZ BU ADAMLAR BİZİ KANSER YAPICAK VALLAHİ TARIM BAKANI KUYRUĞUNU APIŞINA ALDI SES SOLUĞU ÇIKMIYO BU GÜNLERDE HERALDE YENİ PİLANLAR YAPIYODUR BİZİ AYARLAMAK İÇİN

 13. arkadaslarsecım yaklasdı ya yıne kuyrugu sıkısan lar yıne gumruk vergısını %60cıkaracaklarmıs tabı hepımız olduk bıtıık dertlerıne bak

 14. ben zararına kesdırecem malım dolalı 3 ay oldu ama ımkanı olan arkadaslar varsa %60 sa cıkarılacakmıs bakanlar kurulunda ımzaya acılmıs su qan kayserıde 12tlye kadar kesım dusdu ımkanları varsa bıraz daha beklesınler yıne 1 tl falan fark eder

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir