EBK 3.500 TON CANLI KASAPLIK SIĞIR İHALESİ İlanı

CANLI KASAPLIK SIĞIR İTHALATI TEKNİK SARTNAMESİ
1- CANLI KASAPLIK SIĞIR İHTALATI YAPILACAK ÜLKELER :
2- ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya ( Parana bölgesi hariç),
Uruguay, Arjantin ( Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Sili, Yeni Zelanda, Avustralya,
İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan
3- HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER :
· İthal edilecek canlı kasaplık sığırlar, Angus, Hereford, Simmental, Charolais,
Limousin ve Brown swiss ırkı olacaktır.
· Yasları 12 ay ile 24 ay arasında olacaktır.
· Cinsiyeti erkek, Canlı ağırlığı asgari 400 kg, azami 750 kg olacaktır.
· Hayvanlar kendi ırk özelliklerini tasıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz,
kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.
· Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul
edilmeyecektir.
· Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan (kulak küpesi veya microchip)
bulunacaktır.
4- İSTENİLECEK BELGELER :
· 22.09.2009 tarih ve 24178 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
2000/32 sayılı “ Damızlık harici canlı hayvanlar ile Hayvan maddelerinin ithalatında
kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak belgeler” hakkındaki tebliğ, 2004/8 sayılı
“Damızlık Harici Canlı Hayvanlar İle Hayvan Maddelerinin İthalatında
Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkındaki Tebliğde
Değisiklik Yapılması Hakkındaki Tebliğ”, 96/4 sayılı ”Kasaplık ve Besilik
Sığırlar İle Koyun Ve Keçi İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak
Sartlarla İlgili Tebliğ” ile “Tarım Ve Köyisleri Bakanlığının Denetimine Tabi
Ürünlerin İthalatına Dair Dıs Ticarette Standardizasyon Tebliğ” (Tebliğ No
2010/5) gereğince istenen belgeler.
· Ülkeye giris, birden fazla gümrükten yapılacaksa her gümrük islemi için ayrı kontrol
belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle istenilen belge sayısı girisi
yapılacak gümrük sayısı göz önünde bulundurularak tanzim edilecektir.
· TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Kasaplık Canlı Hayvanların ithali
için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi
tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından
imzalanacaktır.
· İthal edilecek kasaplık canlı sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu
gösterir analiz raporu.
5- DİĞER SARTLAR :
· HAYVAN SEÇİMİ VE ARA DENETİM: Et ve Balık Kurumunca görevlendirilen
ara denetim komisyonu, ihracatçı ülkelerden alınacak hayvanların ön seçimini
yaptıktan sonra ön seçimi yapılan hayvanlar; TKB Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen elemanlarca Kasaplık Canlı Sığır İthalatında
aranacak belge ve sağlık sartları yönünden muayene edilecektir.
· Seçim raporu TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen
elemanlar tarafından, belirlenen sağlık sartlarını karsılayan hayvanlar için üç nüsha
olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eslik edecektir.
· Seçimi yapılan hayvanların, dezenfeksiyonu yapılan nakil vasıtalarına yüklenmesi
asamasına Et ve Balık Kurumunca görevlendirilen ara denetim komisyonu nezaret
edecektir.
· MUAYENE VE KABUL İSLEMLERİ: Kombinalara getirilen canlı kasaplık
sığırlar, padoklarda 8 saat süre ile bekletildikten sonra İdarenin görevlendirdiği
Muayene ve Kabul komisyonu tarafından gerekli muayeneleri yapılacak olup, uygun
bulunan hayvanların ilgili belgeleri kontrol edilerek kabulleri yapılacaktır.
· Muayene ve kabul islemleri esnasında Canlı kasaplık sığırlar fiziki muayenelerini
engelleyecek, kusurları gizleyecek ve hayvanın canlı ağırlığını etkileyecek
kalıntılardan ( hayvan gübresi, çamur v.b.) temizlenmis olacaktır.
· TARTIM: Seçimi yapılan hayvanlar ihracatçı ülkede yükleme yapılmadan önce ara
denetim komisyonu gözetiminde / denetiminde tartımları yapılacak, tartımları
yapılan hayvanların kulak küpe numaraları listelenecek ve buna iliskin yüklenici
firma yetkilileri ve ara denetim komisyonu elemanlarının ortak imzası ile bir tutanak
düzenlenecektir.
Ödemeye esas canlı ağırlığın tespiti; teslim yerinde ve/veya idarenin uygun
göreceği yerde ve usulde yapılan tartım sonucu toplam ağırlıktan % 8 tokluk firesi
düsülerek ödemeye esas canlı ağırlık tespit edilerek yapılacaktır.

3.500 TON CANLI KASAPLIK SIĞIR İHALESİ YAPILACAKTIR
20.07.2010
Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Standart Formlar için aşağıdaki linklere tıklayınız.
Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir